Chính sách giao nhận


CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
Thông thường sau khi nhận được thông tin đặt hàng Nhất Nam sẽ xử lý đơn hàng trong vòng 1h và phản hồi lại thông tin cho khách hàng về việc thanh toán và giao nhận.
Thời gian giao hàng thường trong khoảng 1 ngày đối với hàng có sẵn tại kho của Nhất Nam hoặc giao hàng ngay đối với đơn hàng cần gấp. Đối với đơn hàng không có sẵn, Nhất Nam sẽ thông tin với Quý khách hàng về thời gian giao hàng của từng đơn hàng cụ thể.
Tùy thuộc vào từng đơn hàng cụ thể, phương thức vận chuyển áp dụng là chuyển phát nhanh hàng hóa thông qua các đơn vị vận chuyển hoặc Nhất Nam giao nhận trực tiếp tại nhà máy của Quý khách hàng .